Cysylltu â ni

Rydym am i chi allu cysylltu â ni’n hwylus mewn ffyrdd sy’n addas i chi.

Mae ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am hyd 6pm a gellir cysylltu â nhw trwy ffonio 0800 183 5757.  O 6pm, bydd unrhyw alwadau i’r tîm yn cael eu trosglwyddo i Galw Gofal ein gwasanaeth argyfwng ‘tu allan i oriau’.

Gallwch hefyd anfon neges testun ar 07786202533. Cofiwch gynnwys eich enw cyfeiriad a rhif ffôn yn eich neges rhag ofn y bydd arnom angen cysylltu â chi.

Gallwch hefyd anfon neges E-bost: help@clwydalyn.co.uk

 

Neu anfon trwy’r post

Parc Busnes Llanelwy,

72 Ffordd William Morgan,

Llanelwy

LL17 0JD

 

Cais am ddiweddaru eich manylion personol

  • Canmol - Rhowch adborth am wasanaeth neu brofiad da
  • Cwyn - Rhowch adborth am wasanaeth sydd angen ei wella
  • Ymholiad Cyffredinol