Tro cyntaf? Yna bydd angen i chi gofrestru!

Er mwyn mewngofnodi’r tro cyntaf bydd arnoch angen ychydig o bethau i gofrestru. Bwriad hyn yw sicrhau ein bod yn rhoi mynediad i chi i’r cyfrif cywir, ond peidiwch â phoeni, dim ond unwaith y bydd raid i chi gofrestru ac mae’n gyflym iawn!

  • Enw Llawn
  • Cyfeiriad E-bost

Er mwyn Dilysu eich cyfrif bydd arnonch angen:

  • Rhif Tenantiaeth 
  • Dyddiad Geni

Os oes arnoch angen help i gofrestru neu os nad yw eich rhif tenantiaeth gennych yna rydym yn barod iawn i’ch arwain trwy’r broses, felly ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 0800 1835757

 

HeaderCharacters